Η εταιρεία

Η εταιρεία του ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου Αντώνη Αποστολάκη και των συνεργατών του διαθέτει εξιδεικευμένους ηλεκτρολόγους, που με την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό αναλαμβάνουν την αποκατάσταση οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής βλάβης και εργασίας στον χώρο επιχείρησης ή της κατοικίας σας.

Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει και να περαιώσει ηλεκτρολογικά έργα μικρής και μεγάλης εμβέλειας.

  • Μελέτη

    Πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με σκοπό την άριστη λειτουργία.

  • Εργασία

    Επόμενο βήμα είναι η κατασκευή και υλοποίηση του πλάνου εργασιών όπως αυτό προέκυψε από την μελέτη.

  • Έλεγχος

    Μετά την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιείται αυστηρός έλεγχος της εγκατάστασης για την ορθή της χρήση.

Συνεργάτες